Flere lukkede dører i 2018

Vi ser at flere og flere lukker innholdet sitt på nett, og det har blitt mer og mer vanlig for brukeren å møte krav om innlogging hos blader og aviser. Dette har gitt giganter som Facebook og Google utfordringer. Innhold som ligger bak lukkede dører kan ikke indekseres, og Google kan derfor ikke bruke dette i sine søkemotorer.

 

Google og Facebook setter fart på utviklingen

Etter mye fokus på «Fake News» og manglende kontroll på innholdet som sendes ut i kanalene, har de to gigantene nå gått publisistene i møte. Istedenfor å kjempe mot denne utviklingen settes nå fokuset på en økning av digitale abonnement.

Fra 2018 vil Google tillatte at publisister sender abonnementstilbud via Google Search og Google News. Kravet om minimum 3 gratisartikler per dag fjernes, og publisister får nå selv muligheten til å teste ut hva som fungerer best opp mot sine lesergrupper.

Noe innhold vil alltid være tilgjengelig gratis, ettersom dette er en gylden mulighet for å generere interesse hos nye lesere. Men tilbakemeldingen fra ulike mediehus tilsier at 10 gratisartikler per måned er et godt utgangspunkt for testing av lukket innhold.

 «Annonsering alene vil ikke lenger kunne betale for produksjon og distribusjon av kvalitetsinnhold.»
Jon Slade FT CCO.

Fokus på abonnenter

Gjennom maskinlæring og Big data vil Google hjelpe til med identifiseringen av potensielle abonnenter, mot en cut på opp mot 30 %. Facebook er også i gang med testingen av abonnementstilbud gjennom Instant Articles, men de ønsker at de 10 artikler skal være gratis. Når et abonnement blir tegnet skjer dette på nettsiden til bladet, og man får 100% av inntektene. Dette er foreløpig kun noe som er tilgjengelig på Android ettersom Apple krever 30 % av all omsetning gjort i Apple apper.

I tillegg vil Facebook fortsette fokuset med å gjøre det enkelt for leserne å tegne abonnement, gjennom bruk av abonnement triggere som «Abonner»-knapper og tilpassede budskap inne i artiklene.

 

 

2017-11-21T16:43:44+01:00