Hjorteviltet satser digitalt

Hjorteviltet, et fagtidsskrift om elg, hjort og rådyr, ønsket å sette fokus på sin abonnementsstrategi. Med ett blad i året og begrensede resurser ønsket Hjorteviltet å se på følgende inntekstformer; økte abonnementsinntekter, og alternative annonseformater.

I tillegg sitter Hjorteviltet på et interessant arkiv som leserne etterspør. I kombinasjon med økte portokostnader, og begrenset lager, var ekstraopplag ikke et relevant alternativ.

 

Pluss-løsning integrert med abonnementssystemet

Hjorteviltet ønsket seg nye responsive nettsider som kunne plassere innhold bak betalingsmur. Ved synliggjøring av hvilke innhold som finnes på nettsiden, vil brukeren oppleve en forbedret brukeropplevelse. Nettsiden vil også fungere som en lead generator for nye abonnenter.

Behovet for og enkelt kunne lukke artikler ble løst med en pluss-løsning integrert med abonnementsdatabasen. Utvalgte artikler kan dermed enkelt markeres som pluss-artikler, og abonnenter kan enkelt tegne abonnement på nettsiden og logge seg inn.

Med en integrering av nettsider og abonnementssystem unngår man manuelle prosesser og ekstra arbeid som kan komme ved håndtering av synlighet i flere kanaler. Abonnenten vil enkelt få tilgang til digitalt innhold, og systemet vil registrere og håndtere betalingsformer gjennom kort eller faktura.

Nye nettsider med en plussløsning som gjør det mulig å være tettere på abonnentene gjennom hele året. Automatisering av nyhetsbrev og posting av innhold på Facebook gjør nettsiden til en effektiv markedskanal.

Flere digitale utgaver enn på papir

Tidligere har Hjorteviltet kommet ut en gang i året på papir. For å kunne tilby en mer variert abonnentstrategi, ble løsningen å øke antall digitale utgaver.

Ved å produsere 4 digitale utgaver gjennom året, vil abonnenten få hyppigere tilgang til innhold. Med den 4 utgaven produserer vi også en papirutgave hvor innhold fra alle tidligere digitale utgavene blir inkludert.

Digitalt arkiv

Som mange andre fagblader, har Hjorteviltet opparbeidet seg et arkiv med blader som går flere år tilbake. I tillegg til salg av tidligere enkeltutgaver, ønsket Hjorteviltet å gjøre arkivet lettere tilgjengelig.

Alle utgaver siden 1996 ble derfor digitalisert, og gjort søkbare i Hjorteviltets egen APP. I tillegg til produksjon av nye digitale utgaver, vil tidligere utgaver av magasinet være tilgjengelig for digitale abonnenter også på nett.

Hjorteviltet vil dermed tilby sine abonnenter digitalt innhold på web, mobil, nettbrett og papir.

 

Annonseformater

Den nye strategien til Hjorteviltet gir også muligheter for flere annonseformater. På nett vil det være mulig for et utvalg av banner annonser, samt et eget segment for annonsørinnhold. I de digitale utgavene vil annonsørene kunne sette opp interaktive annonser som vil være mer relevant for leseren. Gjennom bruk av video, linker og interaktive elementer vil annonsesidene kunne fungere som effektive landingsider for annonsørene.

 

Klare for 2018

Med abonnementssystem integrert med pluss-løsningen på nettsiden, innlogging til digitale utgaver på web, og bladets egne APP på iOS og Android, er Hjorteviltet godt i gang med implementeringen av sin digitale strategi – uten at det går på bekostning av papirutgaven.

Gjennom effektivisering av produksjonsprosesser og implementering av nyttig teknologi kan Hjorteviltet øke distribusjonskanalene sine og sitt tilbud til abonnentene i 2018.

 

2017-11-21T17:30:16+01:00