Norway Exports Seafood, Fishing & Aquaculture 2019/2020

Norway Exports Seafood, Fishing & Aquaculture 2019/2020

LEADGENERERING FOR NORSKE EKSPORTØRER

Internasjonal profilering

 Norway Exports er en presentasjon av norsk fiskerinæring og de produkter og tjenester som tilbys internasjonale innkjøpere. Med oversiktlige presentasjoner av bedrifter, enkel produktindeksering, dagsaktuelle artikler og presentasjon av viktige organisasjoner innenfor fiskerinæringen, får internasjonale lesere innblikk i de mulighetene som ligger i det norske markedet. Hver bedrift får gjennom utgaven profilert de produktene og tjenestene de ønsker til beslutningstakere i det internasjonale markedet.

Bedriften får selv avgjøre hvilket fokus framstillingen skal ha og velger selv tekst og bildemateriell. På den måten spisses informasjonen slik  at bedriftens styrker og særegenheter blir løftet fram.

Gjennom internasjonal distribusjon av utgaven, direkte til innkjøpere, får man på en enkel måte vist fram egen bedrift og egne produkter i markedene man helst vil utvide sin markedsandel.

Papir og digitalt – promotering i flere kanaler

For å skape en bredest mulig distribusjon,  satser Norway Exports både på papirdistribusjon og digital distribusjon av bladet.

Det lages en moderne og brukervennlig digital utgave av publikasjonen som distribueres via epost til 15 000 internasjonale relevante mottakere. Utgaven er tilpasset alle digitale flater.

Les digital utgave>>

Distribusjon

Norway Exports Seafood, Fishing & Aquaculture blir distribuert direkte ut i aktuelle markeder, på store bransjemesser, til norske ambassader i utlandet og utenlandskontor.

Oversiktlige bedriftspresentasjoner og dagsaktuelle artikler gjør at lesere lett tilegner seg kunnskap om norske bedrifter – deres produkter, styrker og særegenheter. Gjennom målrettet og strukturert fokus gjør utgavene valget av norske produkter enklere.

Distribusjonspunkter 2018/2019:

Seafood Expo Global, Brussel, 7.-9. mai
ThaiFex Bangkok, 28. mai-1. juni
Aqua-Nor, 20.-23. august 2019
Conxemar, oktober
Dan-Fish, 9.-11. oktober
China Fisheries and Seafood Expo, november 2019

LØSNINGER

Papirutgave

Bedriftsprofiler inneholder:

  • Bedriftsinformasjon
  • Produktpresentasjoner
  • Informasjon om tjenester
  • Kontaktinformasjon
  • Bilder og logo
Oppslag

Digital utgave

Presenter din bedrift med produkter og tjenester i Norway Exports’ dynamiske
og nyskapende digitale utgave gjennom:

• Målrettet innhold
• Store bilder med klikkfunksjon for forstørring
• Video
• Infografikk
• Klikkbare lenker til egen nettside
• Kontaktdetaljer

Utgaven kan leses på alle digitale enheter og distribueres digitalt til over 15 000 relevante mottakere over hele verden.

Veil. pris: 14.900,-

Norway Exports digital

Språk

Den digitale utgaven oversettes til spansk og kinesisk, i tillegg til engelsk.
Distribusjon går direkte via epost til innkjøpere i relevante land.

Visittkort

Få spesiallagede visittkort med direkte kontaktdetaljer som deles ut ved messene
Norway Exports deltar på. Slik får din bedrift enkelt og billig være tilstede på flere store bransjemesser.

Veil. pris: 2500,-

Markedsbrosjyre

Vi lager en flerspråklig markedsbrosjyre med presentasjon av din bedrift.

Vi står for oversettelse til spansk og kinesisk. Brosjyren blir levert i pdf-fil og ferdig trykket – klar til bruk i eget markedsføringsarbeid.

Veil. pris: 14.900

FIL- OG TEKSTFORMATER

Som Norway Exports-kunde får du:

• Støtte til redigering og oversettelse av tekst.
• Mulighet til å legge til video, bilder og sosiale mediekanaler i den digitale utgaven.
• Opp til 50 eksemplarer av publikasjonen til egen distribusjon.

Spesifikasjoner:

Bilder og logoer
Filer må være høyoppløselige, minimum 300 dpi. Filtyper: tif, jpg, eps og PDF.

Annonser
Annonsesider sendes Media Digital i ferdig format, minimum 300 dpi oppløsning, CMYK-format.

Magasinformat
210 x 297 mm.

Alt materiell lastes opp på:
http://mottak.findexaforlag.no/lastopp/trykk/
Velg Norway Exports som mottaker. Begrenset størrelse er 100 MB.
Materiell og spørsmål til materiell kan også sendes til [email protected].

Viktig informasjon vedrørende bedriftsprofiler:
Tekst blir redigert i henhold til gjeldende retningslinjer. Da Norway Exports er utformet
etter UDs designmal vil all omtale av bedriften og deres produkter omtales i objektiv
form (”xxxx’s produkter.” osv i stedet for ”våre produkter”).

2018-09-07T15:57:14+02:00